ท่อน้ำประปา Thai PP-R : การก่อสร้างบ้านด้วยระบบ ConTel Home