ห้องตรวจเชื้อแรงดันบวก ConTel Swab Unit

ห้องตรวจเชื้อแรงดันบวก Swab Unit Positive Pressure Room เป็นห้องตรวจขนาดกะทัดรัดที่มีระบบปรับอากาศเป็นแรงดันบวก เพื่อทำการเก็บตัวอย่าง (Swab) โดยแรงดันบวกในห้องทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปในห้อง จึงทำให้ปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติงาน ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน ซึ่งห้องแรงดันบวก ConTel Swab Unit มี 2 รุ่นดังนี้

ห้องตรวจหาเชื้อแรงดันบวก รุ่น S1

ห้องตรวจหาเชื้อแรงดันบวก รุ่น S2 และ S3 (ปรับความสูงอะคริลิค 10 ซม.)

รายละเอียดห้อง S1

ความกว้าง 1.20 เมตร

ความยาว 2.40 เมตร

ความสูง 2.90 เมตร

ห้องตรวจหาเชื้อแรงดันบวกรุ่น S1 จะแบ่งออกเป็นพื้นที่สำหรับแพทย์ และมีระเบียงสำหรับคนไข้ที่รอรับการเก็บตัวอย่าง (Swab) โดยภายในห้องตรวจจะมีแรงดันอากาศที่สูงกว่าอากาศข้างนอกเสมอ เพื่อป้องกันอากาศที่ปนเปื้อนเชื้อโรคไหลเข้ามาในห้อง ช่วยลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดห้อง S2, S3

ความกว้าง 1.20 เมตร

ความยาว 1.20 เมตร

ความสูง 2.90 เมตร

ห้องตรวจหาเชื้อแรงดันบวกรุ่น S2 และ S3 ขนาดเท่ากัน แต่รุ่น S3 จะมีการปรับความสูงของช่องอะคริลิคเล็กน้อย เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ภายในห้องตรวจจะมีแรงดันอากาศที่สูงกว่าอากาศข้างนอกเสมอ เพื่อป้องกันอากาศที่ปนเปื้อนเชื้อโรคไหลเข้ามาในห้อง ช่วยให้การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น