ห้องหัตถการแรงดันลบภายในอาคาร

      ห้องหัตถการแรงดันลบภายในอาคาร ประกอบไปด้วยห้องสำหรับทำหัตถการที่มีระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศแรงดันลบ เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเกิดการแพร่กระจายไปทั่วห้อง เหมาะสำหรับติดตั้งภายในอาคารใกล้บริเวณห้องฉุกเฉินทางโรงพยาบาล

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง