ห้องตรวจ positive/open air

ConTel ARI Clinic แบบ positive/open air ประกอบไปด้วยห้องตรวจสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 4 ห้อง โดยที่แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์จะประจำอยู่ในห้องที่มีการปรับอากาศและระบายอากาศแบบแรงดันบวก(positive pressure) ซึ่งจะเป็นการป้องกันผู้ตรวจจากเชื้อไม่ให้เข้ามาภายในห้องผู้ตรวจในขณะทำการตรวจหรือทำหัตถการเบื้องต้น ในขณะที่คนไข้หรือผู้รับการตรวจจะอยู่ในห้องที่เป็นอากาศเปิด(open air) โดยที่ห้องผู้ตรวจและห้องผู้ได้รับการตรวจจะถูกแบ่งกั้นโดยแผงอะคริลิคใส สื่อสารกันด้วยระบบอินเตอร์คอมและมีอุปกรณ์ถุงมือยางยื่นเข้าไปในห้องผู้รับการตรวจ

ข้อดี

  • แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จะมีความปลอดภัยจากเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ
  • ผู้ตรวจไม่จำเป็นต้องสวมอุปกรณ์ป้องกัน PPE
  • ห้องตรวจมีการปรับความเย็นอย่างเหมาะสมและมีการกรองอากาศเข้าผ่าน Hepa filter ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ตรวจอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
  • งบประมาณการลงทุนต่ำกว่าระบบอื่นๆ

ข้อจำกัด

  • ห้องผู้ได้รับการตรวจไม่มีระบบระบายอากาศที่ดูดอากาศออกไปเพื่อทำการฆ่าเชื้อ แต่ใช้ระบบอากาศในธรรมชาติเปิด(open air)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ความจำเป็นของห้องตรวจคัดกรองผู้ป่วย

แม้ว่าโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆจะเป็นสถานที่ให้บริการ รักษา ฟื้นฟูจากภาวะความเจ็บป่วย ในอีกแง่หนึ่ง โรงพยาบาลก็ถือเป็นแหล่งรวมเชื้อโรค ไวรัสชั้นดี ที่กระจายตัวอยู่ในสถานที่รักษานั้น เรียกได้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับด้านสุขภาพ หรือต้องทำงานอยู่ในโรงพยาบาล คลุกคลีกับเชื้อโรคโดยตรง จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการ ดูแลบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย เพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อ ด้วยการออกแบบระบบระบายอากาศที่ได้มาตรฐานสากล

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ยังไม่สามารถค้นพบวัคซีนในการรักษา จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจับตาดู และจัดการพื้นที่ในสถานพยาบาล แยกให้มีจุดตรวจคัดกรองผู้ที่มีอาการหรือแนวโน้มเป็นไวรัส COVID-19 เพื่อไม่ให้ปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป

ห้องตรวจคัดกรองที่ได้มาตรฐานจึงมีความสำคัญมากในปัจจุบัน นอกจากเตรียมไว้ตรวจผู้ป่วย และปกป้องบุคลากรทางการแพทย์แล้ว ต้องมีการระบายอากาศที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมหรือชุมชนใกล้เคียง ซึ่งห้องตรวจคัดกรองผู้ป่วยจาก ConTel Home ได้มาตรฐานระบบวิศวกรรม HVAC ระดับโลก ออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศโดย ASHRAE Certified Professional มั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย ทีมงานเรามีความชำนาญและติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว สามารถชมผลงานห้องตรวจคัดกรองได้ที่นี่

อัพเดทสถานการณ์เชื้อไวรัส COVID-19 ได้ที่กรมควบคุมโรค