ห้องตรวจแบบผสม

ConTel ARI Clinic แบบผสม ประกอบไปด้วยห้องตรวจสำหรับแพทย์หรือบุคลากรจำนวน 4 ห้อง โดยที่แพทย์หรือบุคลากรจะประจำอยู่ในห้องที่มีการปรับอากาศและระบายอากาศแบบแรงดันบวก (Positive Pressure) ซึ่งจะเป็นการป้องกันผู้ตรวจจากเชื้อโรคไม่ให้เข้ามาภายในห้องผู้ตรวจ ขณะทำการตรวจหรือทำหัตถการเบื้องต้น

ในขณะที่คนไข้หรือผู้รับการตรวจจะอยู่ในห้องตรวจ โดยห้องตรวจห้องแรกจะเป็นห้องที่มีอากาศเปิด (Open Air)สำหรับคัดกรองและซักประวัติผู้รับการตรวจ ห้องตรวจห้องที่สองและห้องที่สามจะเป็นห้องตรวจที่มีแรงดันลบ (Negative Pressure) ซึ่งจะมีระบบการดูดอากาศที่ต้องสงสัยว่ามีเชื้อโรคออกไปผ่านไส้กรอง Hepa และทำการฆ่าเชื้อด้วยระบบ UV อันเป็นการควบคุมไม่ให้เชื้อโรคแพร่ออกไปสู่ผู้อื่น โดยที่ห้องผู้ตรวจและห้องผู้ได้รับการตรวจจะถูกแบ่งกั้นโดยแผงอะครีลิคใสและสื่อสารกันด้วยระบบอินเตอร์คอมและมีอุปกรณ์ถุงมือยางยื่นเข้าไปในห้องผู้รับการตรวจ ซึ่งห้องตรวจห้องที่สองสามารถให้ผู้รับการตรวจทั่วไปเข้าตรวจได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องมีการฆ่าเชื้อห้องตรวจก่อนจะใช้งานต่อ ส่วนห้องตรวจห้องที่สามจะใช้สำหรับผู้รับการตรวจที่ต้องสงสัยและต้องมีการฆ่าเชื้อห้องตรวจก่อนจะใช้งานต่อ และห้องสุดท้ายจะเป็นห้องที่มีอากาศเปิด (Open Air) สำหรับจ่ายยาและยื่นเอกสารต่างๆ

ข้อดี

 • แพทย์และบุคลากรจะมีความปลอดภัยจากเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ
 • ผู้ตรวจไม่จำเป็นต้องสวมอุปกรณ์ป้องกัน PPE
 • ห้องตรวจมีการปรับความเย็นอย่างเหมาะสม และมีการกรองอากาศผ่าน Hepa Filter ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ตรวจอยู่ใรสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
 • เป็นแบบที่มีการผสมผสานการใช้งานอย่างหลากหลายและใช้แทนระบบการตรวจผู้ป่วยทางเดินหายใจแบบเบ็ดเสร็จ โดยที่ผู้ป่วยทางเดินหายใจไม่ต้องปะปนกับผู้ป่วยอื่นๆภายในอาคาร

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โควิด-19 (COVID-19) เป็นไวรัสสายที่มีการค้นพบมาตั้งแต่ปี 1960 ซึ่งสายพันธุ์ปัจจุบันที่กำลังระบาดไปทั่วโลกตอนนี้ เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่เคยพบมาก่อน จะมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คน ซึ่งเชื้อโควิดนี้พบครั้งแรกในการระบาดในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน

อาการของผู้ป่วยโควิด สังเกตได้จาก การมีไข้ ไอ หายใจลำบาก ถ้าหากอาการรุนแรงมาก อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ ไตวาย หรืออาจเสียชีวิตได้ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่พบวัคซีนที่รักษาโควิด จึงเน้นการรักษาแบบประคองอาการ เพื่อบรรเทาอาการป่วยไปก่อน

ความแตกต่างระหว่างโควิด-19 (COVID-19) กับไข้หวัดธรรมดา

โควิด-19 (COVID-19) ไข้หวัดธรรมดา
อาการ
 • ไอแห้ง ๆ
 • มีไข้
 • หายใจหอบเหนื่อย
 • อ่อนแรง

สามารถแสดงอาการได้ภายใน 14 วัน ซึ่งจะมีอาการในระบบทางเดินหายใจ ตั้งแต่ระดับธรรมดาไปจนกระทั่งระดับรุนแรง และอาจเสียชีวิตได้

 • เจ็บคอ
 • ไอ จาม
 • ปวดเมื่อยร่างกาย
 • ปวดหัว
 • มีน้ำมูก

บางรายอาจมีอาการอ่อนเพลีย ปวดหู หูอื้อร่วมด้วย ซึ่งอาการของไข้หวัดธรรมดามักดีขึ้นได้เองภายใน 7-10 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบภูมิคุ้มของแต่ละบุคคล

การรักษา ปัจจุบันยังไม่มียาต้านไวรัสหรือวัคซีนที่ใช้รักษาหรือป้องกันโควิด-19 รักษาตามอาการที่เกิดขึ้น โดยผู้ป่วยจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อประคับประคองไม่ให้อาการแย่ลง บรรเทาอาการได้ด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำ และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ร่วมถึงยารักษา ดังนี้

 • ยาแก้ปวดลดไข้ทั่วไป
 • ยาแก้ไอ/ยาขับเสมหะ
 • ยาลดน้ำมูก

สามารถอัพเดทสถานการณ์โควิด ล่าสุด ได้ที่ องค์การอนามัยโลก (WHO)