ห้องตรวจปลอดเชื้อ

ConTel ARI Clinic / ห้องตรวจและคัดกรองผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ

ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจชนิดต่างๆ เช่น COVID-19 วัณโรค สมควรที่จะได้รับการตรวจภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยอื่นๆ คอนเทลโฮมจึงได้พัฒนาห้องตรวจและคัดกรองผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ (ConTel ARI Clinic) ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของสถานพยาบาลต่างๆ

ARI Clinic หรือคลินิกสำหรับโรคระบบทางเดินหายใจ สำหรับผู้ป่วยที่มีไข้ ไอ เจ็บคอ รวมถึงมีน้ำมูก คลินิกถูกจัดตั้งไว้เพื่อคัดกรอง วินิจฉัยผู้ป่วยเบื้องต้น โดยลักษณะของ ARI Clinic จะเป็นห้องตรวจโรคที่มีการออกแบบระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการแบ่งแยกชัดเจนระหว่างทีมแพทย์พยาบาล และผู้ป่วยที่เข้ารับการวินิจฉัยอาการ ช่วยป้องกันการติดเชื้อให้กับทีมแพทย์พยาบาล และยังสร้างความปลอดภัยกับผู้ป่วยอื่น ๆ ได้อีกด้วย