สินค้าโรงพยาบาล

การระบาดของไวรัส COVID-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 ทำให้เกิดมาตรฐานใหม่ในการป้องกันและควบคุมโรคทางเดินหายใจ คอนเทลโฮมได้ร่วมกับผู้ออกแบบชั้นนำด้านงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศโดยอิงมาตรฐานระดับโลก ASHRAE 170-2017 และ ISO 13485-2016 เพื่อสร้างห้องทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานสูงสุดและจัดเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์(Medical Grade) ที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ โดยระบบห้องทางการแพทย์ของคอนเทลโฮม(Contel Medical Room System) สามารถสร้างได้อย่างรวดเร็วและเป็นห้องตรวจฯและห้องหัตถการแรงดันลบที่ได้ Medical Grade เจ้าเดียวในประเทศไทย