เด็กแรกเกิดแข็งแรงได้ด้วยเพลงกล่อมเด็ก

งานวิจัยสหรัฐพบว่า การเปิดเพลงกล่อมเด็กให้ทารกแรกเกิดฟังจะช่วยให้เด็กกินอิ่มนอนหลับได้ดีและพ่อแม่ที่ร้องเพลงกล่อมลูกเองยังช่วยให้ระบบหัวใจและระบบหายใจได้ดีขึ้น อีกทั้งเด็กจะรู้สึกสบายใจและปลอดภัย