เคล็ดลับบ้านเย็นเป็นสุข

เรารู้กันดีว่าอากาศเมืองไทยไม่ว่าจะฤดูไหนก็หนีไม่พ้นความร้อนอบอ้าว สภาพอากาศส่งผลต่อที่อยู่อาศัยตามไปด้วย เราต้องยอมจ่ายค่าไฟในช่วงอากาศร้อน เพื่อพึ่งเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำความเย็น แต่วันนี้ ConTel Home มีเคล็ดลับง่ายๆ ให้บ้านของทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขกัน