ลดหย่อนภาษีด้วยดอกเบี้ยบ้าน

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย หรือเรียกอีกอย่างว่า ดอกเบี้ยบ้าน ซึ่งคนที่กู้เงินซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยสามารถนำดอกเบี้ยเงินกู้นั้นไปใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ ตามที่จ่ายจริงสูงสุดปีละไม่เกิน ฿100,000 ทั้งนี้อาจเป็นการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยมากกว่า 1 แห่งก็ได้

หากมีคนร่วมกู้กับคุณด้วย (เช่น พี่ เพื่อน หรือคู่สมรสที่แยกยื่นภาษี) สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจะเฉลี่ยตามจำนวนคนที่ร่วมกู้ เช่น จ่ายดอกเบี้ยบ้านไปจริง ฿100,000 และมีคนกู้ร่วมกัน 2 คน แต่ละคนจะมีสิทธิหักลดหย่อนดอกเบี้ยบ้านได้คนละ ฿50,000 (ดอกเบี้ยบ้าน ฿100,000 ÷ 2 คน) โดยไม่สนใจว่าผู้กู้ร่วมจะมีเงินได้หรือไม่หรือจะใช้สิทธิ์ลดหย่อนดอกเบี้ยบ้านนี้หรือไม่

แต่ไม่ว่าจะจ่ายดอกเบี้ยจริงไปถึง ฿120,000 และมีคนกู้ร่วม 2 คน สิทธิ์หักลดหย่อนจะถูกจำกัดไว้ไม่เกิน ฿100,000 อยู่ดี

ขอบคุณข้อมูลจาก