ท่อระบายน้ำสะอาดจนเลี้ยงปลาได้ ยอมใจญี่ปุ่นเค้าเลย

ท่อระบายน้ำ

Townscape of Gokasho Kondo (Omi Merchant Houses) เมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดชิงะที่มีท่อระบายน้ำใสสะอาดมากจนมีปลาคราฟแหวกว่ายเต็มไปหมด สุดยอด ยอมใจญี่ปุ่นเค้าเลย

ที่มา Kapook World