บ้านจัดสรรกับระบบ ConTel Home

การก่อสร้างบ้านจัดสรร หรือโครงการหมู่บ้าน ต้องคำนึงถึงคุณภาพการก่อสร้างในเรื่องของความแข็ง ทนทาน การรับน้ำหนักตามมาตรฐาน ระยะเวลาในการก่อสร้าง ฝีมือหรือประสบการณ์ของแรงงาน เพื่อบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นต้องพิจารณาเลือกใช้วัสดุที่ตอบความต้องการในการสร้างบ้านจัดสรร ซึ่งคอนเทล โฮม สามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ดี

นวัตกรรมการก่อสร้าง CONTEL HOME ช่วยโครงการบ้านจัดสรรอย่างไร

เราเลือกใช้เสา-คาน ที่ทำจากเหล็กกล่อง โดยใช้เหล็กที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงจากประเทศญี่ปุ่น และประเทศเกาหลี ได้แก่ SuperDyma ของ NIPPON STEEL และ PosMAC ของ POSCO ช่วยทำให้คอนเทล โฮม มีโครงสร้างหลักที่แข็งแรง อีกทั้งยังมีคุณสมบัติพิเศษซ่อมแซมตัวเองได้ (Self-healing)

ซึ่งระบบเสา-คานจะถูกเคลือบด้วยสังกะสี อลูมิเนียม และแม็กนิเชียม ที่ช่วยปกป้องเหล็กไว้เมื่อวัสดุถูกข่วน ตัด หรือเจาะ จะสามารถซ่อมแซมหรือรักษาตัวเองได้ วัสดุจึงมีอายุการใช้งานนาน ป้องกันการกัดกร่อนของสนิมได้สูงขึ้น

ในส่วนของการติดตั้งจะใช้เทคโนโลยี Laser cut ที่มีความแม่นยำสูงในการผลิต และประกอบโครงสร้างเสา-คานด้วยการใช้รีเวท (Rivet) แทนการเชื่อม ช่วยลดปัญหาการกัดกร่อนของสนิม และโครงสร้างได้ดิ่ง-ฉาก ติดตั้งได้รวดเร็ว

ทีมงานคอนเทล โฮม ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างเหล็ก และงานพื้น Metal Deck