เหนือกว่าทุกนิยาม
การสร้างบ้าน

CONVENTIONAL
INTELLIGENT
HOME

คอนเทล โฮม

บริษัทรับสร้างบ้านระบบเสา-คานอัจฉริยะ
แก้ทุกปัญหางานก่อสร้างด้วยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง
เพื่อรองรับความต้องการของผู้พักอาศัย